Přeskočit na obsah

Město Luhačovice — Individuální dotace z rozpočtu města

Město Luhačovice vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí individuálních dotací města Luhačovice pro rok 2020. Žádat o individuální dotaci mohou právnické nebo fyzické osoby.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci na předepsaném formuláři se všemi vyplněnými údaji včetně všech příloh přijímá město Luhačovice do 01. 11. 2019 do 12 hodin prostřednictvím podatelny MěÚ.

Příjemci podpory:

 • Právnické nebo fyzické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace je určena na podporu čtyř oblastí: 
  • sportu a tělovýchovy,
  • kultury a kulturního dědictví,
  • vzdělávání a volnočasové aktivity dětí, mládeže a seniorů,
  • na sociální služby, zdravotnictví a humanitární pomoc.

Specifika a omezení:

 • Předkládaný projekt musí být realizován v roce 2020.
 • Žádost lze podat pouze do jedné z vyjmenovaných oblastí.
 • Žádost je možné podat na podatelně města Luhačovice osobně nebo elektronicky (ve formátu pdf) zaslat na e — mailovou adresu podatelna@mesto.luhacovice.cz.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru