Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Mariánské Lázně – Dotace na sportovní činnost

fun-3023031__340
Share Button

Dotace na podporu aktivní činnosti co největšího počtu občanů, zejména dětí a mládeže do 23 let věku na úseku sportu a pohybových aktivit.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 05. 2022 do 31. 05. 2022.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby nebo fyzické osoby starší 18 let, jejichž činnost je orientována na sportovní aktivity.
 • Sportovní kluby a spolky, registrovaná dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a společnosti zabývající se sportovní činností, nebo volnočasovými aktivitami a působící na území Města Mariánské Lázně.

Typy podporovaných aktivit:

 • a) Na investice a opravy.
  • 1. investice – pořízení dlouhodobého hmotného majetku a investice (vybavení – pořízení věcí) – samostatná movitá věc, případně soubor movitých věcí včetně technického zhodnocení.
  • 2. opravy velkého rozsahu – oprava v ceně nad 40 000 Kč na 1 akci (pořízení, zhodnocení a udržení hodnoty nemovitého majetku ve vlastnictví žadatele, nebo města nebo který spravuje žadatel, a který slouží výlučně k provozování tělovýchovné, sportovní a volnočasové činnosti na území města Mariánské Lázně).
  • 3. opravy malého rozsahu – oprava v ceně do 40 000 Kč na 1 akci (opravy menšího rozsahu nemovitého majetku ve vlastnictví žadatele nebo města nebo který spravuje žadatel a který slouží výlučně k provozování tělovýchovné, sportovní a pohybové činnosti na území města Mariánské Lázně).
 • b) Na činnost.
 • Uznatelné výdaje jsou zejména:
  • nájemné sportovišť, energie, vodné stočné, materiál k zajištění konkrétní sportovní činnosti klubu, odměny trenérů, zaměstnanců a pomocného personálu, pojištění majetku, startovné a cestovné na mistrovská utkání, soutěže či závody, soustředění, ubytovací náklady, náklady za výkon rozhodčích včetně cestovného apod.
 • c) Na podporu jednotlivých sportovních akcí Konaných na území Města Mariánské Lázně a přilehlých sportovních areálech. Uznatelné výdaje jsou zejména: materiál k zajištění konkrétní sportovní akce, cestovné, náklady za výkon rozhodčích včetně cestovného, nájemné sportovišť, ceny v přiměřené výši, podíl na hudební produkci, ozvučení, odměny pro pracovníky zajišťující akci, propagace akce apod.
 • d) Systémová podpora sportu Mimořádná dotace na výjimečnou reprezentaci Města Mariánské Lázně a za výjimečné úspěchy jednotlivců a kolektivů ve vrcholových republikových a mezinárodních soutěžích a dlouhodobou výchovnou činnost mládeže. Dotaci lze poskytnout zejména na mistrovská utkání, závody, Poháry, Velké ceny a soutěže na vrcholové republikové úrovni. Dále také na podporu účasti na světových a evropských akcích. Tato dotace nevylučuje poskytnutí dotací dle čl. III. a) investice a opravy, b) činnost, c) jednotlivé sportovní akce.
 • Dotaci lze poskytnout také organizacím propagující dlouhodobě sportovní a pohybové aktivity ve městě.

Forma a výše podpory:

 • Schválení prostředků v Zastupitelstvu města Mariánské Lázně na návrh Komise sportu a Rady města Mariánské Lázně proběhne nejpozději k 30.03. příslušného roku následujícím poměrem: dle čl. III.
  • a) max. do 25 % na dotace na investice a opravy, dle čl. III.,
  • b) max. do 60 % na dotace na činnost, dle čl. III.,
  • c) max. do 50 % na dotace na sportovní akce.

Specifika a omezení:

 • Neuznatelné výdaje jsou zejména: dary, pohoštění, prázdninové a rekreační pobyty.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>