Přeskočit na obsah

Město Mariánské Lázně — Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR

Dotace se poskytuje na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturních památek nacházejících se v městské památkové rezervaci a městské památkové zóně.

Příjem žádostí:

  • Formuláře žádostí včetně všech povinných příloh musí být Ministerstvu kultury: zaslány poštou, a to nejpozději do 15. 6. 2024.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci může být příslušná obec/město s MPR, MPZ a PR Kuks anebo příslušný kraj.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotace na pořízení plánů ochrany mohou být poskytnuty pouze do měst a obcí, na jejichž území je vyhlášena MPR nebo MPZ a PR Kuks, a kde je zároveň zpracován a schválen městský program regenerace. Příslušná MPR, MPZ a PR Kuks, pro niž je podána žádost na zpracování plánu ochrany na rok 2024, musí mít na rok 2024 zaslán na Ministerstvo kultury také Anketní dotazník.

Forma a výše podpory:

  • Dotace může tvořit max. 70 % z uznatelných nákladů prací prokazatelně vynaložených na pořízení plánu ochrany v příslušném roce.

Specifika a omezení:

  • Dotace může být poskytnuta pouze na úhradu prací prováděných od 1. 1. 2024 do 2024, přičemž poukázání dotace musí být provedeno v roce 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru