Přeskočit na obsah

Město Mělník — Dotace na podporu sportu

Dotace na podporu na udržení konkrétních oblastí sportovních aktivit a rozvoj sportovní infrastruktury v katastrálním území města Mělníka.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. února do 31. března 2024.

Příjemci podpory:

 • Právnická, nebo fyzická osoba vykonávající činnost v oblasti sportu v katastru města Mělníka.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporovány budou sportovní aktivity, které nezajišťuje město Mělník a to především v následujících oblastech:
  • Podpora organizovaného sportu dětí a mládeže do 18 let,
  • podpora výkonnostního sportu a sportovní reprezentace města,
  • rozvoj kvalifikace a motivace trenérů a hlavních trenérů (metodiků) organizovaného sportu,
  • podpora sportovních akcí pro organizovanou i neorganizovanou veřejnost,
  • podpora a rozvoj školního sportu,
  • kvalitní sportovní infrastruktura.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rámci schváleného rozpočtu města Mělníka pro rok 2024 na dotace v oblasti sportu činí 16 milionů korun.
 • Veškeré dotace budou přidělovány na základě doporučení sportovní komise, a to jejich schválením radou města (dotace do 50 000 Kč) nebo zastupitelstvem města (dotace nad 50 000 Kč).

Specifika a omezení:

 • Dotace je poskytnuta účelově a lze ji použít pouze na úhradu nákladů souvisejících s aktivitami v období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024, pokud není ve smlouvě, či jejím dodatku, stanoveno jinak.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru