Přeskočit na obsah

Město Mělník — Dotační program v sociální oblasti

Dotace na podporu činností a aktivit v sociální oblasti, realizovaných na území města, které jsou v zájmu obce a jejich občanů.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 31. 03. 2023 do 10. 04. 2023.

Příjemci podpory:

  • Fyzické nebo právnické osoby, nestátní neziskové organizace, spolky, sdružení působící na území města Mělník nebo vyvíjející činnost ve prospěch města Mělník, s podmínkou, že jejich existence trvá alespoň jeden rok před podáním žádosti o dotaci.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora činností a aktivit v sociální oblasti, realizovaných na území města, které jsou v zájmu obce a jejich občanů. Cílem těchto aktivit je zvyšování kvality spolkového života ve městě, rozšiřování nabídky aktivit pro občany města, zejména těch, které vedou k zamezení či snížení sociálního vyloučení všech cílových skupin ( senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi ), a které vedou ke zlepšení kvality života obyvatel města.
  • Program podporuje i činnosti v rámci pověření k sociálně-právní ochraně dětí a další aktivity, které nejsou součástí základní sítě sociálních služeb Středočeského kraje.

Forma a výše podpory:

  • Schválený finanční objem na podporu sociálních aktivit činí 165 000 Kč z rozpočtu města Mělník.
  • Maximální výše dotace v jednotlivém případě u podprogramu Sociální aktivity činí 50 000 Kč z rozpočtu města Mělník.
  • Dotace může být poskytnuta pouze na vymezený účel maximálně do výše 30 % skutečně vynaložených nákladů.

Specifika a omezení:

  • Dotace musí být použita v kalendářním roce, na který byla poskytnuta.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru