Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Mikulov – Podpora rozvoje v oblasti kultury

Conductor directing symphony orchestra with performers on background.
Share Button

Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce, profesionální nebo neprofesionální uměleckou činnost v různých oblastech kulturních žánrů (hudby, tance, divadla, výtvarného umění, folklóru a uměleckých řemesel) s cílem uchování kulturního dědictví a prezentace města doma i v zahraničí.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 4. 4. 2022 do 14. 4. 2022.

Příjemci podpory:

  • Spolek, nadace, obecně prospěšná společnost, účelové zařízení, jiné právnické a fyzické osoby vykonávající činnost v oblastech vyhlášeného dotačního programu.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce, profesionální nebo neprofesionální uměleckou činnost v různých oblastech kulturních žánrů (hudby, tance, divadla, výtvarného umění, folklóru a uměleckých řemesel) s cílem uchování kulturního dědictví a prezentace města doma i v zahraničí.
  • Dotační program se vztahuje na podporu projektů realizovaných na území města Mikulov nebo projektů, jejichž realizace je, či bude pro Město Mikulov přínosem.
  • Kulturními projekty jsou myšleny festivaly, koncerty, divadelní představení, umělecká činnost, výstavní činnost, literární a přednášková činnost.

Forma a výše podpory:

  • Na dotační program je určena částka 1 300 000 Kč.
  • Maximální výše poskytnuté dotace je 200 000 Kč.
  • Maximální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu činí 50 % celkových uznatelných výdajů projektu v kalendářním roce.
  • Omezení podílu dotace na maximálně 50 % z celkových nákladů projektu se uplatní jen u dotací, jejíchž celková výše přesáhne částku 10 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • . Žadatel může podat v rámci dotačního programu maximálně jednu žádost (na činnost nebo na akci).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>