Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Mikulov – Podpora rozvoje v oblasti památkové péče

mikulov-658105__340
Share Button

Cílem dotačního programu je podpora zachování a obnovy nemovitých i movitých kulturních památek a kompenzace zvýšených nákladů spojených s jejich obnovou.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 04. 04. 2022 do 14. 04. 2022.

Příjemci podpory:

 • Fyzická nebo právnická osoba vlastnící na území města Mikulov movitou či nemovitou kulturní památku.

Typy podporovaných aktivit:

 • V rámci tohoto dotačního titulu bude podporováno odstranění nežádoucích stavů kulturních památek spočívající:
  • v obnově střech včetně krovů a klempířských prvků,
  • ve statickém zajištění,
  • v obnově fasád včetně výplní vnějších otvorů, které mají stavebně zajištěnou statiku a střechu včetně krovů a klempířských prvků,
  • v sanaci vlhkosti zdiva,
  • v obnově drobných sakrálních objektů,
  • v restaurování sochařské, štukatérské či malířské výzdoby.

Forma a výše podpory:

 • Na dotační program je určena částka 500 000 Kč.
 • Maximální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu činí 50 % celkových uznatelných výdajů projektu v kalendářním roce.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat v rámci tohoto dotačního programu pouze jednu žádost o dotaci na tutéž památku.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>