Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Mikulov – Podpora sociálních služeb na území ORP Mikulov

istockphoto-1295849229-170667a
Share Button

Dotace na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 04. 04. 2022 do 14. 04. 2022.

Příjemci podpory:

  • Žádost mohou v dotačním řízení podat a dotaci lze poskytnout – poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb podle § 85 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro poskytování veřejné finanční podpory podle těchto zásad je pověření žadatele k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (sociálních služeb) v Jihomoravském kraji a současně se musí jednat o žadatele poskytujícího sociální služby, který je zařazen do minimální sítě sociálních služeb ORP Mikulov.
  • Spolek, obecně prospěšná společnost, ústav nebo sociální družstvo, církevní právnická osoba.

Typy podporovaných aktivit:

  • Financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb.

Forma a výše podpory:

  • Výše finančních prostředků na dotace v rámci tohoto programu, která je vyčleněna v rozpočtu města Mikulova na rok 2022, činí 840 000 Kč.
  • U služeb sídlících v ORP Mikulov se % stanoví z obvyklých průměrných nákladů služby uvedených v žádosti o finanční podporu, max. do výše nákladů na nájem za objekt v pronájmu a současně do výše 100 000 Kč na ostatní provozní a osobní náklady.
  • O poskytnutí dotace a její výši rozhoduje Zastupitelstvo města Mikulova.

Specifika a omezení:

  • Stanovisko pro orgány města zpracovává odbor sociálních věcí Městského úřadu Mikulov, prostřednictvím bytové a sociální komise. Komise hodnotí soulad se Strategickým plánem rozvoje města Mikulova, cílovou skupinu, jedinečnost projektu ve vztahu k cílové skupině, k zastoupení v rámci území a k poskytované službě, účelnost, hospodárnost a efektivitu nákladů služby uvedených v položkovém rozpočtu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>