Přeskočit na obsah

Město Milevsko — Dotační program — Sport

Hlavním účelem dotačního programu je podpora sportovních aktivit ve městě Milevsku s důrazem na sportování dětí a mládeže do 21 let a dále stanovení postupu při podpoře sportovních aktivit z rozpočtu města.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 11. 2023 do 30. 11. 2023 do 13:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby podnikající (ekonomické subjekty s přiděleným IČO),
 • právnické osoby s touto právní subjektivitou:
  • spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • ústav podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • obecně prospěšná společnost zřízená podle zákona č. 248/1995 Sb.,

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora aktivní činnosti co největšího počtu občanů města, zejména organizované sportování dětí a mládeže do 21 let. Prvořadým posláním je nabídnout občanům možnost kvalitního aktivního využití volného času, přispět ke zdravějšímu životnímu stylu a odpoutat děti a mládež od negativních vlivů vyskytujících se ve společnosti – alkohol, drogy, kriminalita. Podpora směřuje také k propagaci jména města aktivní reprezentací na sportovních akcích.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaná výše peněžních prostředků je 5 053 000 Kč.
  • Podpora systematického sportování mládeže – 4 953 000 Kč.
  • Nákup sportovního vybavení pro mládež — 100 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě (na jeden účel) je stanovena pro oblast:
  • Podpora systematického sportování mládeže na 2 000 000 Kč.
  • Nákup sportovního vybavení pro mládež na 50 000 Kč.
 • Minimální výše dotace v jednotlivém případě (na jeden účel) je stanovena pro obě oblasti na 5 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Jeden žadatel může v rámci tohoto dotačního programu žádat v obou oblastech o dotaci pouze na jeden projekt (účel).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru