Přeskočit na obsah

Město Mladá Boleslav — Dotace na činnost organizací které se zabývají volnočasovými aktivitami mládeže

Účelem poskytnutí dotace je podpora subjektů se sídlem nebo vykonávající činnost na území statutárního města Mladá Boleslav v oblasti pravidelného a dlouhodobého aktivního využívání volného času dětí a mládeže.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. 3. 2022 do 14. 4. 2022.

Příjemci podpory:

  • Právnické a fyzické osoby, spolky, nadace nebo jiné právní subjekty se sídlem nebo vykonávající činnost na území statutárního města Mladá Boleslav.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora subjektů se sídlem nebo vykonávající činnost na území statutárního města Mladá Boleslav v oblasti pravidelného a dlouhodobého aktivního využívání volného času dětí a mládeže.
  • Dotace v oblasti volnočasových aktivit jsou poskytovány pouze na neinvestiční výdaje, zejména na provozní náklady – např. pronájem, materiální vybavení, energie atp.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem prostředků vyčleněných na dotační program: 600 000 Kč.
  • a) Žadatel doloží provozování pravidelné dlouhodobé práce s dětmi a mládeží (minimálně 1 kalendářní rok), v odůvodněných případech je možné poskytnout dotaci i nově vzniklé organizaci,
  • b) žadatel může požádat o dotaci ve výši maximálně 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • O dotace tohoto typu nemohou žádat příspěvkové a další organizace založené nebo zřízené statutárním městem Mladá Boleslav nebo jím dotované přímo z rozpočtu a organizace zřizované krajem nebo státem. Dotace také nebudou přiděleny sportovním organizacím mládeže (tyto dotace jsou vyřizovány v jiném termínu a jiným způsobem). Každá organizace může podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru