Přeskočit na obsah

Město Mladá Boleslav výzva č. 3 — OP Z — Zlepšit uplatnění sociálně vyloučených ve společnosti

Dotace na odborné sociální poradenství pro ohrožené skupiny obyvatel a vznik programů sociální prevence a sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 28. 6. 2019 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, spolky, nadace,  obce,  organizace zřizované obcemi, organizace zřizované kraji.

Typy podporovaných aktivit:

 • Odborné sociální poradenství pro ohrožené skupiny obyvatel.
 • Vzdělávání a poradenství.
 • Podpora sociálních služeb.
 • Podpora profesionální realizace sociální práce.
 • Sociální bydlení pro občany bez domova.
 • Vznik a rozšiřování nabídky dalšího profesního vzdělávání pro ženy a osoby pečující o jiné závislé osoby.
 • Podpora plánování sociální bytové politiky obcí.
 • Programy prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a veřejného pořádku (asistenti prevence kriminality).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 25 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2022.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru