Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Mohelnice – Program města Mohelnice na podporu sociální oblasti

istockphoto-1295849229-170667a
Share Button

Hlavním cílem a účelem Programu je naplnění zájmu města Mohelnice podporovat a rozvíjet sociální služby a aktivity napomáhající řešení sociálních situací občanů města a plnit tak úkoly v samostatné působnosti dané zákonem o obcích.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 01. 2022 do 18. 02. 2022, do 12:00 hodin. 

Příjemci podpory:

  • Právnické osoby, které v souladu se svým zakladatelským právním jednáním vykonávají činnost v sociální oblasti, která není podnikáním.

Typy podporovaných aktivit:

  • Hlavním cílem a účelem Programu je naplnění zájmu města Mohelnice podporovat a rozvíjet sociální služby a aktivity napomáhající řešení sociálních situací občanů města a plnit tak úkoly v samostatné působnosti dané zákonem o obcích.

Forma a výše podpory:

  • Pro tento program jsou navrhované finanční prostředky ve výši 1 100 000 Kč.
  • Maximální výše dotace jednomu žadateli činí 650 000 Kč. Výše jednotlivých dotací je závislá na schváleném rozpočtu Programu pro rok 2022.
  • Poskytovatel dotace se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných výdajů realizovaného projektu maximálně do výše 70%, spoluúčast žadatele je minimálně 30% z celkových uznatelných výdajů na projekt.

Specifika a omezení:

  • Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Mohelnice a organizacím zřizovaným a zakládaným městem Mohelnice.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>