Přeskočit na obsah

Město Most — Dotační program 9/2024 na podporu pilotního projektu “Správce domu-preventista” ve statutárním městě Most

Cílem programu je zvýšení participace veřejnosti a dalších subjektů na prevenci kriminality ve městě Most zaměstnáním správce domu–preventisty, který bude pracovat na stanoveném místě (bytové domy a jejich okolí).

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 18. 6. 2024 do 30. 9. 2025.

Příjemci podpory:

  • Společenství vlastníků jednotek nebo bytová družstva.

Typy podporovaných aktivit:

  • Program podporuje participaci veřejnosti a dalších subjektů na prevenci kriminality a zlepšuje komunikaci statutárního města Most s občany v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality. 
  • Realizované projekty mají zejména: nastolit systém garantující dodržování základních bezpečnostních standardů v bytovém domě všemi obyvateli; snižovat stávající rizika vandalismu, pohybu a pobytu nepovolaných osob a rušení nočního klidu; předcházet narušování veřejného pořádku, bezpečnosti a čistoty v bytovém domě a před bytovým domem, poškozování bytového domu, předcházet závadám v bytovém domě a jejich okolí; vytvářet podmínky pro dlouhodobé udržení pořádku, společensky žádoucích vztahů a jednání; posilovat odpovědnost vlastníků bytů a nájemníků za péči, údržbu a užívání vlastního či svěřeného majetku; zvýšit kvalitu bydlení v sociálně vyloučených lokalitách Statutárního města Mostu.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Města pro Dotační program: 2 000 000 Kč.
  • Podpora může být poskytnuta až do výše 100 % celkových uznatelných nákladů projektu, nejvýše však 14 600 Kč za kalendářní měsíc v jednotlivém případě (120 Kč/hodina, max. 4 hodiny/den).

Specifika a omezení:

  • Podmínkou je realizace projektu ve stanovených sociálně vyloučených lokalitách statutárního města Mostu.
  • V rámci programu budou podpořeny aktivity jednotlivých projektů, které se uskuteční, od 1. 6. 2024 do 31. 12. 2025, a to průběžně do vyčerpání celkového objemu finančních prostředků vyčleněných pro tento Program.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru