Přeskočit na obsah

Město Most — Dotační program na podporu “Aktivit prevence kriminality”

Dotaci na výdaje spojené s realizací projektů prevence kriminality. Cílem programu je zvýšení participace veřejnosti a dalších subjektů na prevenci kriminality ve městě Most.

Příjem žádosti:

  • Žádosti leze podávat do 28. 2. 2022.

Příjemci podpory:

  • Fyzické a právnické osoby. Podmínkou je realizace projektu v působnosti katastrálního území statutárního města Mostu, případně poskytování služeb občanům města Mostu.

Typy podporovaných projektů:

  • Předkládané projekty musí být zaměřeny na sociální prevenci a prevenci kriminality na území města Mostu. Podpořeny budou projekty a aktivity zaměřené na prevenci kriminality pro veřejnost, zejména děti a mládež, seniory a další ohrožené skupiny a další projekty, které budou v souladu se Strategií prevence kriminality statutárního města Mostu.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Města pro Dotační program na podporu aktivit prevence kriminality v roce 2022 činí 200 000 Kč.
  • Výše podpory může být poskytnuta až do výše 100 % celkových uznatelných nákladů projektu, nejvýše však 50 000 Kč v jednotlivém případě.

Specifika a omezení:

  • V rámci programu budou podpořeny aktivity jednotlivých projektů, které se uskuteční, od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru