Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Most – Dotační program na podporu Kultury a vzdělávacích aktivit

shutterstock_90430603.jpg
Share Button

Dotace na podporu projektů v oblasti kultury, které svým zaměřením přispívají k rozšíření a obohacení kulturního dění ve městě Most, a to zejména v oblasti divadla, hudby, literárních, výtvarných nebo filmových projektů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 12. 2021 do 31. 1. 2022.

Příjemci podpory:

 • Právnická a fyzická osoba.

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření č. 1 - Kulturní akce
  • kulturní projekty, které významným způsobem rozšiřují kulturní program ve městě Most a jeho nejbližším okolí,
  • kulturní projekty, které podporují oživení veřejného prostranství města Most,
  • jednodenní nebo vícedenní akce, které udržují kontinuitu kulturních akcí ve městě Most (přehlídka, festival, slavnost),
  • kvalitní programová nabídka mostecké klubové scény.
 • Opatření č. 2 – Celoroční kulturní činnost
  • celoroční činnost tanečních, pěveckých, hudebních, výtvarných nebo dramatických apod. subjektů, které vyvíjejí kulturní, osvětovou a vzdělávací činnost na území města Mostu.
 • Opatření č. 3 – Reprezentace města
  • reprezentace města Mostu kulturními subjekty a organizacemi na významných přehlídkách, soutěžích a festivalech v ČR i zahraničí, které žánrově souvisejí s jejich celoroční činností.
 • Opatření č. 4 – Podpora talentů
  • podpora nadaných žáků a studentů, kteří vynikají v konkrétním uměleckém oboru (hudební, taneční, pěvecké, výtvarné, literární, dramatické umění).
 • Opatření č. 5 – Vzdělávací akce (pořádání/účast)
  • podpora subjektů pořádajících vzdělávací akce nebo zajištění účasti na vzdělávacích akcích,
  • (vzdělávací akce = školní i mimoškolní odborné soutěže, přehlídky, olympiády, kempy odborných předmětů – přírodovědné/společenskovědní/cizojazyčné, tematické projekty a workshopy).
 • Opatření č. 6 – Celoroční vzdělávací činnost
  • celoroční činnost subjektů, které vyvíjejí vzdělávací a osvětovou činnost na území města Mostu.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Města pro Dotační program 1 750 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě: 40 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotace je určena pouze k finanční podpoře kulturních, uměleckých a vzdělávacích projektů, činností a aktivit, a to do výše vyrovnaného rozpočtu. Poskytnutá dotace nesmí sloužit k vytváření zisku.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>