Přeskočit na obsah

Město Most — Dotační program na podporu Kultury a vzdělávacích aktivit

Dotace na podporu projektů v oblasti kultury, které svým zaměřením přispívají k rozšíření a obohacení kulturního dění ve městě Most, a to zejména v oblasti divadla, hudby, literárních, výtvarných nebo filmových projektů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 12. 2023 do 31. 1. 2024.

Příjemci podpory:

 • Právnická a fyzická osoba.

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření č. 1 — Kulturní akce 
  • kulturní projekty, které významným způsobem rozšiřují kulturní program ve městě Most a jeho nejbližším okolí,
  • kulturní projekty, které podporují oživení veřejného prostranství města Most,
  • jednodenní nebo vícedenní akce, které udržují kontinuitu kulturních akcí ve městě Most (přehlídka, festival, slavnost),
  • kvalitní programová nabídka mostecké klubové scény.
 • Opatření č. 2 – Celoroční kulturní činnost 
  • celoroční činnost tanečních, pěveckých, hudebních, výtvarných nebo dramatických apod. subjektů, které vyvíjejí kulturní, osvětovou a vzdělávací činnost na území města Mostu.
 • Opatření č. 3 – Reprezentace města 
  • reprezentace města Mostu kulturními subjekty a organizacemi na významných přehlídkách, soutěžích a festivalech v ČR i zahraničí, které žánrově souvisejí s jejich celoroční činností.
 • Opatření č. 4 – Podpora talentů 
  • podpora nadaných žáků a studentů, kteří vynikají v konkrétním uměleckém oboru (hudební, taneční, pěvecké, výtvarné, literární, dramatické umění).
 • Opatření č. 5 – Vzdělávací akce (pořádání/účast)
  • podpora subjektů pořádajících vzdělávací akce nebo zajištění účasti na vzdělávacích akcích,
  • (vzdělávací akce = školní i mimoškolní odborné soutěže, přehlídky, olympiády, kempy odborných předmětů – přírodovědné/společenskovědní/cizojazyčné, tematické projekty a workshopy).
 • Opatření č. 6 – Celoroční vzdělávací činnost 
  • celoroční činnost subjektů, které vyvíjejí vzdělávací a osvětovou činnost na území města Mostu.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Města pro Dotační program 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě: 75 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Vyhodnocovací proces začíná podáním žádosti v řádném termínu a končí rozhodnutím příslušného orgánu města o poskytnutí dotace vybraným žadatelům v termínu do 30. 6. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru