Přeskočit na obsah

Město Most – Dotační program na podporu Prorodinných a volnočasových aktivit a programů prevence sociálního vyloučení

Dotace na realizaci prorodinných a volnočasových aktivit a programů preventivního charakteru, které předcházejí sociálnímu vyloučení, případně navracejí sociálně vyloučené do normálního života.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 18. 11. 2021 do 23. 11. 2021.

Příjemci podpory:

 • Způsobilými žadateli jsou organizace, které jsou řádným členem komunitního plánování města Mostu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotační program je vyhlášen v souladu s podporou služeb prorodinného a volnočasového charakteru, deklarovanou strategickým dokumentem města ID_R_022 Komunitní plán sociálních služeb a služeb navazujících v Mostě na období 2019–2022. Vyhlášení tohoto dotačního programu a přidělování dotací je v souladu s interním dokumentem zastupitelstva Města ID_PZmM_010 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města.
 • Realizace prorodinných a volnočasových aktivit a programů preventivního charakteru, které předcházejí sociálnímu vyloučení, případně navracejí sociálně vyloučené do normálního života. Účelem programu je finančně podpořit aktivity, které jsou uvedeny ve IV. komunitním plánu sociálních služeb a navazujících služeb pro region Mostecka 2019–2022.
 • Prioritně budou podpořeny aktivity, které: 
  • jsou realizovány v průběhu celého roku,
  • jsou zařazeny do kalendáře kulturních akcí města,
  • jsou realizovány organizacemi, které jsou aktivními účastníky procesu komunitního,
  • plánování a pravidelně se zapojují do společných akcí, pořádaných koordinační skupinou (toto bude potvrzeno vedoucím dané koordinační skupiny).

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Města pro Dotační program 200 000 Kč.
 • Dotace bude přidělena na základě souladu žádosti s uvedeným komunitním plánem. Na výši dotace bude mít vliv počet podpořených osob a zdůvodnění potřebnosti aktivit.

Specifika a omezení:

 • Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Městem.
 • Do dotačního programu budou přijaty pouze žádosti oprávněných žadatelů, doručené v určené lhůtě, na předepsaném formuláři, obsahující všechny požadované přílohy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru