Přeskočit na obsah

Město Most – Dotační program na podporu Prorodinných a volnočasových aktivit a programů prevence sociálního vyloučení

Dotace na realizaci prorodinných a volnočasových aktivit a programů preventivního charakteru, které předcházejí sociálnímu vyloučení, případně navracejí sociálně vyloučené do normálního života.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. 11. 2023 do 11. 12. 2023.

Příjemci podpory:

  • Způsobilými žadateli jsou organizace, které jsou řádným členem komunitního plánování města Mostu.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelem programu je finančně podpořit aktivity (prorodinné, volnočasové a programy preventivního charakteru, které předcházejí sociálnímu vyloučení, případně navracejí sociálně vyloučené do normálního života), realizované organizacemi, které jsou zapojeny do komunitního plánování města a jsou uvedeny v aktuálně platném komunitním plánu.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Města pro Dotační program 250 000 Kč.
  • Dotace bude přidělena na základě souladu žádosti s uvedeným komunitním plánem. Na výši dotace bude mít vliv počet podpořených osob a zdůvodnění potřebnosti aktivit.
  • U jednorázových aktivit lze přidělit až 100 % požadované částky v případě, že aktivita splňuje v požadované kvalitě.
    U žádostí na úhradu provozních nákladů (nájmů, energií a mezd) lze přidělit max. 50 % z požadované dotace nákladů za podmínky, že organizace je aktivním členem komunitního plánování a pravidelně se podílí na jeho činnostech a aktivitách.

Specifika a omezení:

  • Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Městem.
  • Do dotačního programu budou přijaty pouze žádosti oprávněných žadatelů, doručené v určené lhůtě, na předepsaném formuláři, obsahující všechny požadované přílohy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru