Přeskočit na obsah

Město Most – Dotační program na podporu Registrovaných sociálních služeb

Dotační program je vyhlášen na podporu organizací, zapojených do komunitního plánování, které jsou financovány ze státního rozpočtu popř. kraje a které si musí zajistit povinné procento spolufinancování.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 8. 1. 2024 do 31. 1. 2024. 

Příjemci podpory:

 • Způsobilým žadatelem pro oblast Dotačního programu je organizace, která splňuje tyto tři podmínky: 
  • 1) Je členem komunitního plánování města a poskytuje službu, registrovanou dle zákona č. 108/202 Sb. o sociálních službách.
  • 2) Sociální služba je v souladu s projektovým listem, uvedeným v aktuálním komunitním plánu ID_R_022.
  • 3) Organizace doloží aktuálně platné pověření k výkonu sociální služby, vydané KÚ ÚK, nebo MPSV, včetně výše vyrovnávací platby, vypočítané subjektem, který pověření k výkonu sociální služby vydal.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem programu je zajistit organizacím, které jsou zapojeny do komunitního plánování města spolufinancování sociálních služeb, registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, které jsou v souladu s projektovými listy, uvedenými v aktuálně platném komunitním plánu ID_R_022.
 • Dotační program je vyhlášen v souladu s podporou sociálních služeb deklarovanou strategickým dokumentem města ID_R_022 . Je vyhlašován na podporu organizací, zapojených do komunitního plánování, které jsou financovány ze státního rozpočtu popř. kraje a které si musí zajistit povinné procento spolufinancování.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Města pro Dotační program 5 250 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě:
 • Maximální výše dotace může činit 15 % PLÁNOVANÝCH celkových nákladů na realizaci sociální služby, max. však 30 % SKUTEČNÝCH celkových nákladů na realizaci sociální služby.

Specifika a omezení:

 • Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Městem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru