Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Most – Dotační program na podporu Registrovaných sociálních služeb

hand-in-hand-1686811__340
Share Button

Dotační program je vyhlášen v souladu s podporou sociálních služeb deklarovanou strategickým dokumentem města ID_R_022 Komunitní plán sociálních služeb a služeb navazujících v Mostě na období 2019-2022.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 12. 2021 do 8. 12. 2021.

Příjemci podpory:

  • Organizace, uvedená v Komunitním plánu sociálních služeb a služeb navazujících v Mostě na období 2019 – 2022, jejíž služba je registrována dle zákona č. 108/202 Sb. o sociálních službách.

Typy podporovaných aktivit:

  • Peněžní prostředky mohou být využity na spolufinancování sociálních služeb, které jsou registrovány podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
  • Dotační program je vyhlášen v souladu s podporou sociálních služeb deklarovanou strategickým dokumentem města ID_R_022 Komunitní plán sociálních služeb a služeb navazujících v Mostě na období 2019-2022. Je vyhlašován na podporu organizací, zapojených do komunitního plánování, které jsou financovány ze státního rozpočtu popř. kraje a které si musí zajistit povinné procento spolufinancování. Vyhlášení tohoto dotačního programu a přidělování dotací je v souladu s interním dokumentem zastupitelstva Města ID_PZmM_010 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Města pro Dotační program 5 200 000 Kč.
  • Maximální výše dotace v jednotlivém případě:
  • Maximální výše dotace může činit 20 % PLÁNOVANÝCH celkových nákladů na realizaci sociální služby, max. však 30 % SKUTEČNÝCH celkových nákladů na realizaci sociální služby.

Specifika a omezení:

  • Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Městem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>