Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Most – Dotační program na podporu „sociálních aktivit, aktivit příslušníků národnostních menšin a integrace cizinců v Mostě“

shutterstock_96303500.jpg
Share Button

Dotaci na realizaci sociálních aktivit v působnosti města Mostu, mohou získat fyzické i právnické osoby.

Příjem žádosti:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 3. 1. 2022 do 1. 3. 2022.

Příjemci podpory:

 • Žadateli mohou být fyzické i právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • 1. Podprogram SA 1/2022
  • Podpora jednorázových či krátkodobých aktivit souvisejících s poskytováním sociálních služeb, které nejsou přímo definovány v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a v prováděcím předpisu (vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů), s tím související nájem a pronájem prostor pro jednorázové či krátkodobé aktivity a prostor využívaných jako klubovny či kanceláře.
 • 2. Podprogram NM 2/2022
  • Dokumentárně analytická činnost v oblasti etnické a národnostní kultury – studia a analýzy kultury, historie tradic či současné situace národnostních menšin, vznik dokumentárních děl či publikací o národnostních menšinách žijících na Mostecku.
 • 3. Podprogram NM 3/2022 Kulturně výchovná, prezentační, edukativní a poradenská činnost:
  • aktivity zaměřené na podporu prezentace činnosti národnostních menšin a jejich kultur (festivaly, koncerty, představení, informačně – prezentační materiály apod.),
  • organizace odborných seminářů, přednášek, konferencí či dalších vzdělávacích aktivit s národnostní tématikou na území města Mostu,
  • kulturně – poznávací aktivity na území ČR,
  • poradenské a vzdělávací aktivity zaměřené na integrační práci s cizinci.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Města pro Dotační program je  266 000 Kč.
 • Výše podpory může být poskytnuta až do výše 100 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • V rámci programu budou podpořeny aktivity jednotlivých projektů, které se uskuteční a uhradí v termínu od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, a budou vyúčtovány v termínu dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>