Přeskočit na obsah

Město Most — Dotační program na podporu “sociálních aktivit, aktivit příslušníků národnostních menšin a integrace cizinců v Mostě”

Dotaci na realizaci sociálních aktivit v působnosti města Mostu, mohou získat fyzické i právnické osoby.

Příjem žádosti:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 2. 1. 2024 do 1. 3. 2024.

Příjemci podpory:

 • Žadateli mohou být fyzické i právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • 1. Podprogram SA 1/2024
  • Podpora jednorázových či krátkodobých aktivit souvisejících s poskytováním sociálních služeb, které nejsou přímo definovány v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a v prováděcím předpisu (vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů), s tím související nájem a pronájem prostor pro jednorázové či krátkodobé aktivity a prostor využívaných jako klubovny či kanceláře.
 • 2. Podprogram NM 2/2024
  • Dokumentárně analytická činnost v oblasti etnické a národnostní kultury — studia a analýzy kultury, historie tradic či současné situace národnostních menšin, vznik dokumentárních děl či publikací o národnostních menšinách žijících na Mostecku.
 • 3. Podprogram NM 3/2024
 • Kulturně výchovná, prezentační, edukativní a poradenská činnost: 
  • aktivity zaměřené na podporu prezentace činnosti národnostních menšin a jejich kultur (festivaly, koncerty, představení, informačně — prezentační materiály apod.),
  • organizace odborných seminářů, přednášek, konferencí či dalších vzdělávacích aktivit s národnostní tématikou na území města Mostu,
  • kulturně – poznávací aktivity na území ČR,
  • poradenské a vzdělávací aktivity zaměřené na integrační práci s cizinci.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Města pro Dotační program je  280 000 Kč.
 • Výše podpory může být poskytnuta až do výše 100 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • V rámci programu budou podpořeny aktivity jednotlivých projektů, které se uskuteční a uhradí v termínu od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, a budou vyúčtovány v termínu dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru