Přeskočit na obsah

Město Most — Dotační program na podporu zdravotních služeb — vznik nové ordinace

Cílem dotačního programu je zajištění dostupnosti zdravotních služeb pro obyvatele města Mostu v předem vybraném oboru zdravotní péče.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. 6. 2023 do 31. 7. 2023.

Příjemci podpory:

  • Fyzická podnikající i právnická osoba, která:
    • a) vlastní oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a
    • b) předloží s žádostí o dotaci prohlášení minimálně dvou zdravotních pojišťoven s významným zastoupením pojištěnců z území města Mostu, že v případě, že začne poskytovat zdravotní služby ve vybraném oboru (viz bod 1.2), bude s ním uzavřena smlouva o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb nebo doloží právní titul převodu majetkových práv při převzetí již zavedené ordinace a současně s tím již platné smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem dotačního programu je zajištění dostupnosti zdravotních služeb pro obyvatele města Mostu v předem vybraném oboru zdravotní péče.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Města pro Dotační program 4 000 000 Kč.
  • Maximální výše dotace v jednotlivém případě: 2 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Realizace projektů: od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru