Přeskočit na obsah

Město Most — Dotační program na podporu zdravotních služeb —  zřízení nového nebo převzetí místa poskytování — Nové ordinace

Cílem dotačního programu je zajištění dostupnosti zdravotních služeb pro obyvatele města Mostu v předem vybraném oboru zdravotní péče.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 1. 2024 do 30. 9. 2024.

Příjemci podpory:

  • Fyzická podnikající i právnická osoba:
    • a) vlastní oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona . 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),
    • b) při spuštění provozu bude mít uzavřenou smlouvu s minimálně dvěma zdravotními pojišťovnami s významným zastoupením pojištěnců z území města Mostu.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelem dotačního programu je vybudování nové ordinace na území města Mostu nebo převzetí stávající ordinace od lékařů, kteří ukončují činnost na území města Mostu nebo rozšíření kapacity stávající ordinace na území města Mostu, a to v oboru: praktické lékařství pro dospělé, praktické lékařství pro děti a dorost, psychiatrie, klinická psychologie, zubní lékařství a případně další potřebné odbornosti.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Města pro Dotační program 4 000 000 Kč.
  • Maximální výše dotace v jednotlivém případě: 2 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Realizace projektů: od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru