Přeskočit na obsah

Město Most — Dotační program na podporu životního prostředí

Dotace na podporu jednorázových či krátkodobých aktivit souvisejících s poskytováním edukace široké veřejnosti o ekologických tématech, napříč generacemi. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. 5. 2023 do 20. 7. 2023.

Příjemci podpory:

 • Fyzické i právnické osoby. Podmínkou je realizace projektů na území města Mostu a v jeho příměstských částech.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora jednorázových či krátkodobých aktivit souvisejících s poskytováním edukace široké veřejnosti o ekologických tématech, napříč generacemi. Podpora projektů zaměřených na vzdělávání a osvětu ohledně zkvalitňování životního prostředí. Podpora projektů zaměřených na formování vztahů dětí i dospělých k ochraně a tvorbě životního prostředí.
 • Podprogram ŽP 1/2023 „Ekologická výchova“.
 • Podprogram ŽP 2/2023 „Vnitroblok, ochrana flory a fauny“.
 • Podprogram ŽP 3/2023 „Zdraví a prevence“.
 • Podprogram ŽP 4/2023 Hospodaření s vodou.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města pro Dotační program 200 000 Kč – může být upraveno dle aktuálně schváleného rozpočtu města.
 • Maximální výše požadované dotace nesmí překročit částku 50 000 Kč.
 • Výše podpory může být poskytnuta až do výše 100 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • V rámci programu budou podpořeny aktivity jednotlivých projektů, které se uskuteční a uhradí v termínu od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 a budou vyúčtovány v termínu dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru