Přeskočit na obsah

Město Most — Dotační program “Podpora sportu”

Dotace na sportovní a tělovýchovnou činnost dětí a mládeže, seniorů a handicapovaných sportovců v roce 2022.

Příjem žádosti:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, fyzické i podnikající fyzické osoby, jejichž hlavní činností je dle zakládacích dokumentů sportovní a tělovýchovná činnost.

Typy podporovaných projektů:

 • Účel, na který může být dotace poskytnuta, je vymezen pěti podprogramy: 
  • Podprogram č. 1 (činnost).
  • Podprogram č. 2 (nájemné).
  • Podprogram č. 3 (akce).
  • Podprogram č. 4 (talentovaní sportovci).
  • Podprogram č. 5 (podpora trenérů).

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Města pro Dotační program činí 4 900 000 Kč (v závislosti na schváleném rozpočtu), z toho: 
  • podprogram č. 1: 770 000 Kč (cca 16 % z celkového objemu),
  • podprogram č. 2: 3 000 000 Kč (cca 61 % z celkového objemu), výše dotace může dosáhnout až 100 % požadovaných nákladů,
  • podprogram č. 3: 1 000 000 Kč (cca 20 % z celkového objemu),
  • podprogram č. 4: 130 000 Kč (cca 3 % z celkového objemu),
  • podprogram č. 5 finanční prostředky ve výši vratek dotací z Dotačního programu na podporu sportu v roce 2021 přijatých v roce 2022.

Specifika a omezení:

 • Žádost o dotaci nemohou podat žadatelé sdružení pod Tělovýchovnou jednotou Baník Most, z. s., kteří provozují svou činnost na sportovištích v nájmu společnosti SPORTOVNÍ HALA, a. s., kde nejsou zatíženi položkou nájemné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru