Přeskočit na obsah

Město Náchod — Dotační program na podporu spolkové činnosti v oblasti sportu

Dotace na celoroční činnost spolků působících v oblasti sportu mládeže do 21 let včetně nákladů spojených se sportovními soutěžemi, turnaji a soustředěními mládežnických družstev do 21 let.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 24. ledna 2022 do 28. února 2022.

Příjemci podpory:

 • Spolky se sídlem a zároveň výkonem sportovní činnosti na území města Náchoda.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty: 
  • na celoroční činnost spolků působících v oblasti sportu mládeže do 21 let včetně nákladů spojených se sportovními soutěžemi, turnaji a soustředěními mládežnických družstev do 21 let (startovné, cestovné, odměny trenérům a rozhodčím, drobné materiální vybavení,
  • sportovní pomůcky, výstroj a výzbroj, náklady na soustředění) — na správu sportovního majetku (údržba), na služby spojené s užíváním sportovního majetku (energie, vodné, stočné), na nájem sportovního zařízení

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace v přepočtu na jednoho člena mládeže do 21 let je 3000 Kč.
 • 60 % celkové rozdělované částky je určeno na podporu celoroční činnosti spolků působících v oblasti sportu mládeže do 21 let včetně nákladů spojených se sportovními soutěžemi, turnaji a soustředěními mládežnických družstev do 21 let (startovné, cestovné, odměny trenérům a rozhodčím, drobné materiální vybavení – sportovní pomůcky, výstroj a výzbroj, náklady na soustředění).
 • 40 % celkové rozdělované částky je určeno na správu sportovního majetku (údržba), na služby spojené s užíváním sportovního majetku (energie, vodné, stočné), na nájem sportovního zařízení.

Specifika a omezení:

 • Dotace na celoroční činnost mládeže bude poskytnuta pouze spolkům s nejméně šesti registrovanými členy, kteří v roce 2021 dosáhli věku maximálně 21 let; spolkům s menším počtem registrovaných členů ve věku max. 21 let bude poskytnuta dotace pouze na správu vlastního sportovního majetku (údržba) a na služby spojené s užíváním vlastního sportovního majetku (energie, vodné, stočné).
 • Žádostem spolků, od jejichž vzniku ke dni podání žádosti neuplynuly 2 roky, avšak uplynul 1 rok, bude v případě přidělení dotace vyhověno maximálně 50 % z vypočtené částky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru