Přeskočit na obsah

Město Náchod — Program pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám na prevenci kriminality

Dotace na celoroční činnost právnických a fyzických osob v oblasti prevence kriminality ve městě Náchod.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 3. 2022 do 22. 4. 2022.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby, které se zabývají činností související s prevencí patologických jevů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Celoroční činnost právnických a fyzických osob v oblasti prevence kriminality.
 • Náklady spojené s konkrétními preventivními činnostmi.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na podporu stanoveného účelu činí 200 000 Kč.
 • Maximální možná výše dotace v jednotlivém případě činí 40 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Podmínky pro poskytnutí dotace: 
  • žadatel vykonává činnost na území města Náchoda,
  • na žádost podanou po stanovené lhůtě nebude brán zřetel,
  • žádost je třeba podat v listinné podobě, elektronická verze se nepřipouští,
  • při čerpání dotace pro účely pobytových akci školních zařízení, musí být součástí přednáška o první pomoci, požární ochraně nebo o bezpečnosti dětí s ohledem na kriminalitu páchanou na dětech.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru