Přeskočit na obsah

Město Nepomuk — Obnova historického jádra města Nepomuk

Cílem Programu je podpora obnovy a rehabilitace historických staveb nebo jejich částí neprohlášených za kulturní památky ležících na území historického jádra města s důrazem na zachování památkových hodnot dotčených objektů a historického rázu sídla.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 02. 2022 do 28. 02. 2022 do 18.00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Žadateli mohou být pouze fyzické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

  • 1. Cílem Programu je podpora obnovy a rehabilitace historických staveb nebo jejich částí neprohlášených za kulturní památky ležících na území historického jádra města s důrazem na zachování památkových hodnot dotčených objektů a historického rázu sídla.
  • 2. Dotace se poskytuje na stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se zachováním a obnovou historického řešení nemovitostí, jejich částí nebo drobných staveb.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na tento program činí 100 000 Kč.
  • Finanční spoluúčast žadatele — poskytnutí dotace je vždy vázáno na spoluúčast žadatele. Dotace se poskytuje ve výši 10 000 až 100 000 a může tvořit nejvýše 60% z celkových nákladů.

Specifika a omezení:

  • Finanční prostředky z dotace nemohou být použity na modernizaci nemovitostí (např. vytápění, vzduchotechnika, elektrické instalace, plastová okna, nové zařízení interiéru apod.).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru