Přeskočit na obsah

Město Nepomuk — Podpora kulturních akcí

Cílem programu je oživení kulturního dění ve městě Nepomuku. Grantový program je určen na podporu kulturních akcí a uměleckých aktivit realizovaných ve městě Nepomuku.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 02. 2022 do 28. 02. 2022 do 18.00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Fyzické a právnické osoby působící na území města Nepomuk.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem programu je oživení kulturního dění ve městě Nepomuku. Grantový program je určen na podporu kulturních akcí a uměleckých aktivit realizovaných ve městě Nepomuku.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše poskytnuté dotace na jeden projekt činí v rámci jedné žádosti 2 000 Kč.
  • Maximální výše poskytnuté dotace činí 20.000,- Kč.
  • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných pro tento program činí 120 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace je žadatel povinen předložit nejpozději do 31. 01. 2023.
  • Kulturní akce či umělecká aktivita, na niž je žádáno o dotaci („Projekt“), se musí konat na katastrálních územích Nepomuk, Dvorec nebo Klášter u Nepomuka.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru