Přeskočit na obsah

Město Nové Město nad Metují — Program obnovy objektů historické či architektonické hodnoty 

Dotace na záchranu, zachování a zhodnocení památkových hodnot objektů na celém území města Nové Město nad Metují, které jsou uvedeny v Seznamu objektů historické či architektonické hodnoty a Seznamu památkově chráněných objektů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 08. dubna 2024 do 31. srpna 2024 (může být ukončeno dříve v případě vyčerpání celkového objemu finančních prostředků).

Příjemci podpory:

 • Fyzická nebo právnická osoba, jež je vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, která je uvedena v Seznamu objektů či v Seznamu památek.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program je zaměřen na záchranu, zachování a zhodnocení památkových hodnot objektů na celém území města Nové Město nad Metují, které jsou uvedeny v Seznamu objektů historické či architektonické hodnoty a Seznamu památkově chráněných objektů.
 • Dotace města se bude vztahovat na:
  • obnovu vnější části nemovitosti — obvodový plášť, fasáda a výplně otvorů,
  • obnovu střechy — komín, krov, střešní krytina,
  • statické zajištění.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků činí 300 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě 100 000 Kč.
 • Maximální procentuální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích akce až do výše 30 %.

Specifika a omezení:

 • Žádost o poskytnutí dotace se podává v uvedeném termínu v jednom vyhotovení na předepsaném formuláři včetně všech povinných příloh.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru