Přeskočit na obsah

Město Nymburk — Dotace na poskytování sociálních služeb

Dotace na zabezpečení minimální úrovně dostupnosti potřebné sociální péče na území města Nymburk a uspokojování potřeb občanů města Nymburk.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 2. 2023 do 21. 2. 2023.

Příjemci podpory:

  • Programová dotace z rozpočtu města se poskytuje pouze registrovaným poskytovatelům sociálních služeb, kteří své registrované sociální služby poskytují na území města Nymburk a kteří jsou zařazení do Minimální sítě sociálních služeb města Nymburk pro rok 2021 — 2023.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem poskytování dotací z rozpočtu města Nymburk na poskytování sociálních služeb je zabezpečení minimální úrovně dostupnosti potřebné sociální péče na území města Nymburk a uspokojování potřeb občanů města Nymburk.
  • Účelem dotací je zajistit spolufinancování činnosti v těch případech, kdy není možné hradit tyto náklady v plné výši z prostředků žadatele. 

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem finančních prostředků pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do Minimální sítě sociálních služeb města Nymburk pro rok 2023 je limitován přidělením finančních prostředků podle schváleného rozpočtu města Nymburk pro rok 2023. Tato částka činí 1 800 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jednu registrovanou sociální službu, na kterou žadatel žádá, činí 300 000 Kč za jeden kalendářní rok.

Specifika a omezení:

  • Příjemce je oprávněn čerpat dotaci v rozmezí od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru