Přeskočit na obsah

Město Nymburk — Program pro poskytování dotací v oblasti sportu — Příspěvky na pronájem tělocvičen a sportovišť

Dotace na podporu sportovní činnosti nymburských sportovních klubů a oddílů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: 
  • a) 1. kolo – od 27. 4. do 11. 5. 2022. 
  • b) 2. kolo – od 19. 10. do 2. 11. 2022.

Příjemci podpory:

 • a) Sportovní kluby nebo oddíly se sídlem v Nymburce, které vykonávají sportovní činnost na území města Nymburk a které jsou zapsány ve spolkovém rejstříku.
 • b) Jiné právnické osoby se sídlem v Nymburce, které poskytují tělovýchovné služby na území města Nymburk.

Typy podporovaných aktivit:

 • a) Poskytnuté peněžní prostředky jsou určeny právnickým osobám uvedeným v čl. 5 jako příspěvek na pronájem všech tělocvičen při základních školách pro zajištění činností dětí a mládeže do 18 let.
 • b) Poskytnuté peněžní prostředky jsou určeny právnickým osobám uvedeným v čl. 5 jako příspěvek na pronájem jiných ostatních tělocvičen a sportovišť v Nymburce vyjma těch uvedených v bodu a) pro zajištění činnosti dětí a mládeže do 18 let.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový roční objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na podporu stanoveného účelu 1 000 000 Kč.
 • Maximální možná výše peněžního příspěvku v jednotlivém případě 300 000 Kč /žadatel/ kalendářní rok.

Specifika a omezení:

 • Příspěvek se poskytuje na pronájem tělocvičen a sportovišť pouze na území města Nymburk.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru