Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Olomouc – Celoroční činnost sportovních organizací

shutterstock_150366119.jpg
Share Button

Dotace na podporu činností organizací, které ve městě Olomouci dlouhodobě a kvalitně zajišťují obyvatelům města pohybovou činnost nebo provozují sportovní a tělocvičné aktivity na vyšších sportovních úrovních.

Příjem žádostí:

  • Příjem žádostí potrvá od 4. 1. 2021 do 29. 1. 2021.

Příjemci podpory:

  • Právnické osoby, jež se dle zakládacích dokumentů dlouhodobě věnují činnosti v oblasti sportu a tělesné kultury a mají sídlo ve městě Olomouci.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora je určena zejména na pořízení sportovního materiálu, dresů, na dopravu na soutěže a sportovní akce, uspořádání sportovních akcí, na stravování a ubytování, na startovné a poplatky související se sportovními soutěžemi, na úhradu odměn trenérů a cvičitelů, nájemné, energie a ostatní provozní výdaje.
  • Podpořit činnost organizací, které ve městě Olomouci dlouhodobě a kvalitně zajišťují obyvatelům města pohybovou činnost nebo provozují sportovní a tělocvičné aktivity na vyšších sportovních úrovních.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 6 500 000 Kč.
  • Maximální výše dotace může činit 2 000 000 Kč.
  • Minimální spoluúčast žadatele musí činit 20% z celkových uznatelných (nebo-li způsobilých) nákladů projektu. Dotaci tak lze použít maximálně do výše 80% celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazeny splatné závazky ke statutárnímu městu Olomouc, jeho příspěvkovým organizacím a jím zřízeným obchodním společnostem. Za nevyrovnaný závazek se považuje také nedostatečné či ve stanoveném termínu neprovedené finanční vypořádání za předchozí období.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>