Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Město Olomouc – Celoroční činnost sportovních organizací

shutterstock_150366119.jpg
Share Button

Dotace na podporu sportovních a tělovýchovných organizací se sídlem ve městě Olomouci, týkající se pravidelné činnosti a systematické přípravy jejich členů.

Příjem žádostí:

  • Příjem žádostí potrvá od 13. 12. 2019 do 10. 1. 2020 (včetně).

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o programovou podporu na Celoroční činnost sportovních organizací mohou být právnické osoby, jež se dle svých zakládacích listin věnují občanům města Olomouce v oblasti sportu a tělesné kultury.

Typy podporovaných projektů:

  • Účelem programu je v rámci rozpočtových možností města přispět sportovním organizacím na částečnou úhradu provozních výdajů souvisejících se zabezpečením jejich činnosti v oblasti sportu a tělesné kultury na území města Olomouce.
  • Programová podpora je určena zejména na pořízení sportovního materiálu, dresů, na dopravu na soutěže a sportovní akce, na stravování a ubytování, na startovné a poplatky související se sportovními soutěžemi, na úhradu odměn trenérů a cvičitelů, nájemné, energie a ostatní provozní výdaje.
  • Systémově podpořit činnost organizací, které ve městě Olomouci dlouhodobě a kvalitně zajišťují obyvatelů města pohybovou činnost nebo provozují sportovní a tělocvičné aktivity na vyšších sportovních úrovních.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 9 000 000 Kč.
  • Maximální výše dotace může činit 2 000 000 Kč.
  • Minimální spoluúčast žadatele musí činit 20% z celkových uznatelných (nebo-li způsobilých) nákladů projektu. Dotaci tak lze použít maximálně do výše 80% celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazeny splatné závazky ke statutárnímu městu Olomouc, jeho příspěvkovým organizacím a jím zřízeným obchodním společnostem. Za nevyrovnaný závazek se považuje také nedostatečné či ve stanoveném termínu neprovedené finanční vypořádání za předchozí období.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>