Přeskočit na obsah

Město Olomouc – Celoroční činnost sportovních organizací

Dotace na podporu činností organizací, které ve městě Olomouci dlouhodobě a kvalitně zajišťují obyvatelům města pohybovou činnost nebo provozují sportovní a tělocvičné aktivity na vyšších sportovních úrovních.

Příjem žádostí:

  • Příjem žádostí potrvá od 27. 12. 2023 do 20. 1. 2024.

Příjemci podpory:

  • Právnické osoby, jež se dle zakládacích dokumentů dlouhodobě věnují činnosti v oblasti sportu a tělesné kultury a mají sídlo ve městě Olomouci.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora je určena zejména na pořízení sportovního materiálu, dresů, na dopravu na soutěže a sportovní akce, uspořádání sportovních akcí, na stravování a ubytování, na startovné a poplatky související se sportovními soutěžemi, na úhradu odměn trenérů a cvičitelů, nájemné, energie a ostatní provozní výdaje.
  • Cílem programu je systémově podpořit činnost organizací, které ve městě Olomouci dlouhodobě a kvalitně zajišťují obyvatelům města pohybovou činnost nebo provozují sportovní a tělocvičné aktivity na vyšších sportovních úrovních.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 11 500 000 Kč.
  • Maximální výše dotace může činit 2 000 000 Kč.
  • Minimální spoluúčast žadatele musí činit 20 % z celkových uznatelných (nebo-li způsobilých) nákladů projektu. Dotaci tak lze použít maximálně do výše 80 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazeny splatné závazky ke statutárnímu městu Olomouc, jeho příspěvkovým organizacím a jím zřízeným obchodním společnostem. Za nevyrovnaný závazek se považuje také nedostatečné či ve stanoveném termínu neprovedené finanční vypořádání za předchozí období.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru