Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Olomouc – Celoroční dotace v oblasti cestovního ruchu

concert-971027__340
Share Button

Dotace je určena na podporu cestovního ruchu ve městě Olomouci ve veřejném zájmu. Podpora je směrována zásadně na projekt v oblasti cestovního ruchu, na konkrétní produkt nebo subjekt. Zahrnuje podporu produktů a nabídky cestovního ruchu či organizaci akcí, které svým charakterem splňují rozšíření nabídky v této oblasti v Olomouci.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 2. 2021 do 29. 10. 2021 nebo do vyčerpání finanční částky určené na celoroční dotace v této oblasti.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci mohou být právnické a fyzické osoby. Forma právní osobnosti není pro poskytnutí dotace podstatná.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotace je určena na podporu cestovního ruchu ve městě Olomouci ve veřejném zájmu. Podpora je směrována zásadně na projekt v oblasti cestovního ruchu, na konkrétní produkt nebo subjekt. Zahrnuje podporu produktů a nabídky cestovního ruchu či organizaci akcí, které svým charakterem splňují rozšíření nabídky v této oblasti v Olomouci.
  • Důvodem této dotace je podpora a rozšíření služeb, produktů a aktivit v oblasti cestovního ruchu na území města Olomouce nebo jinak propojených se statutárním městem Olomouc, které rozšíří a obohatí nabídku v oblasti cestovního ruchu v Olomouci, přispějí k jeho vyšší návštěvnosti a poslouží k výrazné propagaci města.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 1 035 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 200 000 Kč.
  • Minimální spoluúčast žadatele musí činit 20% z celkových uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

  • U dotací schválených ve výši nad 100.000 Kč (včetně) je částka dotace rozdělena do dvou splátek ve výši 60 % a 40 % z celkové dotace. První splátka je poskytnuta do 21 dnů od uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv, druhá splátka je poskytnuta zpravidla do 30. září daného roku.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>