Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Město Olomouc – Celoroční dotace v oblasti cestovního ruchu

concert-971027__340
Share Button

Celoroční dotace v oblasti cestovního ruchu je podporou rozšíření nabídky v oblasti cestovního ruchu ve městě Olomouci ve veřejném zájmu. Zahrnuje podporu produktů cestovního ruchu či organizaci akce, která svým charakterem splňuje kritérium přínosu nadregionálního, národního či mezinárodního charakteru.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 2. 2020 do 30. 10. 2020 nebo do vyčerpání částky určené na celoroční dotace v oblasti cestovního ruchu.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci mohou být právnické a fyzické osoby. Forma právní osobnosti není pro poskytnutí dotace podstatná.

Typy podporovaných aktivit:

  • Důvodem dotačního titulu „Celoroční dotace v oblasti cestovního ruchu“ je podpora a rozšíření průběžně a dlouhodobě realizovaných hodnotných typů aktivit v oblasti cestovního ruchu na území města Olomouce nebo jinak propojených se statutárním městem Olomouc, které rozšíří a obohatí nabídku v oblasti cestovního ruchu, přispějí k vyšší návštěvnosti města a slouží k jeho výrazné propagaci.
  • Účelem dotačního titulu je podpora mimořádných, průběžně, nepřerušovaně a dlouhodobě realizovaných významných projektů a aktivit zvlášť důležitých pro rozvoj cestovního ruchu statutárního města Olomouce a pro jeho návštěvníky, o něž nebylo možné z objektivních důvodů žádat ve standardním dotačním programu.
  • Dotace může být poskytnuta na nové projekty podporující rozvoj cestovního ruchu, na celoroční činnost nebo pravidelně se opakující akce, které významně doplňují nabídku cestovního ruchu na území města Olomouce.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 1 200 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 300 000 Kč.
  • Minimální spoluúčast žadatele musí činit 20% z celkových uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

  • Žadatel o dotaci nad 100 tisíc Kč má možnost prezentovat svůj projekt a podpořit tak svoji žádost. Prezentace projektu probíhají ve veřejném slyšení před komisí cestovního ruchu v délce 10 minut. Termín prezentace sdělí žadatelům kontaktní osoba v dostatečném předstihu.
  • Žádosti budou hodnoceny a následně předkládány Radě města Olomouce ke schválení čtyřikrát ročně, do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných na tuto programovou dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>