Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Olomouc – Činnost kulturních organizací

folklore-996388__340
Share Button

Dotace na podporu celoroční činnosti a provozu kulturních organizací ve městě Olomouci.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 4. 1. 2021 do 29. 1. 2021 (včetně).

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci může být právnická osoba a fyzická osoba (podnikající i nepodnikající) působící v oblasti kultury.

Typy podporovaných aktivit:

  • Neinvestiční podpora kulturních organizací, týkající se jejich pravidelné činnosti. Jedná se především o náklady spojené s uměleckou činností a organizací kulturních aktivit, provozní výdaje, odměny a honoráře účinkujícím, nájemné, energie, propagační činnost a další.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na daný program pro příslušný rozpočtový rok:
  • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 5 372 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na projekt v Kč Maximální výše dotace může činit maximálně 1 000 000 Kč.
  • Minimální spoluúčast žadatele je 20 % z celkových uznatelných.

Specifika a omezení:

  • Jedná se o podporu činnosti kulturních organizací v období od 1.1.2021 do 31.12.2021, přispívajících k rozšíření a obohacení kulturního a společenského života ve městě.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>