Přeskočit na obsah

Město Olomouc — Činnost kulturních organizací

Dotace na podporu kulturních organizací na částečnou úhradu provozních výdajů, souvisejících se zabezpečením jejich činnosti v oblasti kultury na území města Olomouce.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 1. 2023 do 20. 1. 2023 (včetně).

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci může být právnická osoba a fyzická osoba (podnikající i nepodnikající) působící v oblasti kultury.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelem programu je přispět kulturním organizacím na částečnou úhradu provozních výdajů, souvisejících se zabezpečením jejich činnosti v oblasti kultury na území města Olomouce. Programová podpora je určena zejména na náklady spojené s uměleckou činností a organizací kulturních aktivit, provozní výdaje, odměny a honoráře účinkujícím, nájemné, energie a propagační činnost.
  • Podpora kulturních organizací, týkající se jejich pravidelné činnosti. Jedná se především o náklady spojené s uměleckou činností a organizací kulturních aktivit, provozní výdaje, odměny a honoráře účinkujícím, nájemné, energie, propagační činnost a další.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 5 500 000 Kč.
  • Maximální výše dotace může činit maximálně 2 000 000 Kč.
  • Minimální spoluúčast žadatele je 20 % z celkových uznatelných.

Specifika a omezení:

  • Jedná se o podporu činnosti kulturních organizací v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, přispívajících k rozšíření a obohacení kulturního a společenského života ve městě.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru