Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Olomouc – Festivaly

shutterstock_55698064.jpg
Share Button

Dotace na podporu kulturního a společenského života ve městě, zachování, rozvoj a udržitelnost rozmanité kulturní nabídky města Olomouce, oživování veřejného prostoru pro obyvatele i návštěvníky města Olomouce.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 6. 1. 2022 do 31. 1. 2022 (včetně).

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci může být právnická osoba a fyzická osoba (podnikající i nepodnikající) působící v oblasti kultury.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelem programu je podpora festivalů profesionálního umění v oblastech hudby, divadla, tance a pohybového umění, výtvarného umění a literatury nebo multidisciplinárních festivalů realizovaných na území města Olomouc, které mají velký význam pro daný umělecký obor (nebo i více oborů), podporují vnímání Olomouce jako významné kulturní destinace (“město festivalů”) a rovný přístup občanů ke kulturnímu bohatství.
  • Podpora kulturního a společenského života ve městě, zachování, rozvoj a udržitelnost rozmanité kulturní nabídky města Olomouce, oživování veřejného prostoru pro obyvatele i návštěvníky města Olomouce, podpora kulturní diverzity a budování kulturní identity ve spojení s městem, obohacování kulturního dění v Olomouci za účelem prohlubování vztahu občanů k místu, ve kterém žijí, zvyšování dostupnosti kulturních akcí prezentovaných široké veřejnosti, propagace města mimo jeho hranice.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 2 900 000 Kč.
  • Maximální výše dotace může činit maximálně 2 000 000 Kč.
  • Minimální spoluúčast žadatele je 20 % z celkových uznatelných.

Specifika a omezení:

  • Jedná se o podporu akcí, probíhajících v kulturních zařízeních nebo ve venkovních prostorách městské památkové rezervace, přilehlých parcích nebo v jednotlivých městských částech v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, přispívajících k rozšíření a obohacení kulturního a společenského života ve městě.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>