Přeskočit na obsah

Město Olomouc — Individuální dotace – Cestovní ruch

Individuální dotace na cestovní ruch je podporou nabídky, služeb v oblasti cestovního ruchu ve městě Olomouci ve veřejném zájmu.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 3. 12. 2018.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci mohou být nestátní neziskové organizace, právnické nebo fyzické osoby. Forma právní osobnosti není pro poskytnutí dotace podstatná.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora může být poskytnuta na činnost kontinuálního charakteru nebo opakující se činnost v pravidelných cyklech (celoroční činnost nebo pravidelně se opakující akce), která významně rozvíjí nabídku cestovního ruchu statutárního města Olomouce.
  • Podpora mimořádných, průběžně, nepřerušovaně a dlouhodobě realizovaných významných projektů a aktivit zvlášť důležitých pro rozvoj cestovního ruchu statutárního města Olomouce a pro jeho návštěvníky.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace činí 300 000 Kč.
  • Minimální spoluúčast žadatele musí činit 20% z uznatelných nákladů projektu.
  • Rada města Olomouce schvaluje žádosti do žádosti do 50 000 Kč.
  • Zastupitelstvo města Olomouce schvaluje žádosti nad 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Přidělené finanční prostředky lze čerpat pouze po dobu stanovenou ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru