Přeskočit na obsah

Město Olomouc — Individuální dotace – Kultura

Dotace na podpora kulturních organizací, týkající se pravidelné činnosti, jedná se především o náklady spojené s uměleckou činností, provozní výdaje, odměny a honoráře účinkujícím, nájemné, energie a další. Podpora vydávání periodických a neperiodických publikací týkajících se města Olomouce, jeho historie, osobností či tradic.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají v termínu od 3. 12. 2018 do vyčerpání částky určené na individuální dotace.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace, právnické a fyzické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora organizace kulturních akcí na území města Olomouce.
 • Neinvestiční podpora kulturních organizací, týkající se pravidelné činnosti, jedná se především o náklady spojené s uměleckou činností, provozní výdaje, odměny a honoráře účinkujícím, nájemné, energie a další.
 • Podpora vydávání periodických a neperiodických publikací týkajících se města Olomouce, jeho historie, osobností či tradic.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 11 935 000 Kč.
 • Maximální výše dotace není omezena.
 • Minimální spoluúčast žadatele 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu.
 • Rada města Olomouce schvaluje žádosti do 50 000 Kč.
 • Zastupitelstvo města Olomouce schvaluje žádosti nad 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Jedná se o podporu akcí probíhajících v kulturních zařízeních nebo venkovních prostorách městské památkové rezervace, přilehlých parcích nebo v okolních městských částech v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru