Přeskočit na obsah

Město Olomouc — ITI Olomoucká aglomerace — 10. Výzva Dopravní telematika (RSO 3.2)

Dotace na rozvoj systémů a služeb ITS, infrastruktur prostorových dat, sítí a služeb elektronických komunikací pro poskytování informací o dopravním provozu a pro dynamické řízení dopravy (např. dopravní ústředny ve městech pro koordinaci signálních plánů křižovatek).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro příjem projektových námětů: od 21. 11. 2022, 10:00 do 6. 12. 2022, 24:00.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rozvoje systémů a služeb ITS, infrastruktur prostorových dat, sítí a služeb elektronických komunikací pro poskytování informací o dopravním provozu a pro dynamické řízení dopravy (např. dopravní ústředny ve městech pro koordinaci signálních plánů křižovatek),
 • kompatibility systémů a kontinuity služeb ITS mezi jednotlivými systémy na místní a regionální úrovni, 
 • implementace dopravních detektorů, kamerových systémů pro ITS systémy a prostorových dat, včetně řešení přenosu dat,
 • pořizování a instalace technických zařízení sloužících k získávání statických a dynamických dat o dopravě včetně přenosu těchto dat směrem ke koncovým uživatelům,
 • ostatních výše nespecifikovaných prvků a aplikací ITS a C‑ITS.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu: 85 % z FS.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 30. 06. 2029.
 • Nejzazší termín pro předložení žádosti do ISKP21+ je současně i konečným datem platnosti vyjádření Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace, nejpozději však do 31. 12. 2027, 14:00 hod.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru