Přeskočit na obsah

Město Olomouc — ITI Olomoucká aglomerace — 8. Výzva k předkládání strategických projektů do programových rámců Bezpečnost (SC 6.1 OPD)

Dotace na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro příjem projektových námětů: od 21. 11. 2022, 10:00 do 6. 12. 2022, 24:00.

Příjemci podpory:

  • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Typy podporovaných aktivit:

  • Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy;
  • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 30 000 000 Kč.
  • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 85 % z EFRR.

Specifika a omezení:

  • Datum ukončení realizace projektu je do 30. 06. 2029.
  • Nejzazší termín pro předložení žádosti do ISKP21+ je současně i konečným datem platnosti vyjádření Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace, nejpozději však do 31. 12. 2027, 14:00 hod.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru