Přeskočit na obsah

Město Olomouc — ITI Olomoucká aglomerace — 9. Výzva k předkládání strategických projektů do PR Infrastruktura městské drážní dopravy (RSO 2.8)

Dotace na výstavbu nových tramvajových a trolejbusových tratí (v hl. městě Praze i metra) s důrazem na propojení významných dopravních uzlů dosud nenapojených částí měst s centry měst.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro příjem projektových námětů: od 21. 11. 2022, 10:00 do 6. 12. 2022, 24:00.

Příjemci podpory:

 • Města se systémy drážní dopravy v elektrické trakci (tedy se sítí tramvajovou a/nebo trolejbusovou).

Typy podporovaných aktivit:

 • Výstavba nových tramvajových a trolejbusových tratí (v hl. městě Praze i metra) s důrazem na propojení významných dopravních uzlů dosud nenapojených částí měst s centry měst,
 • komplexní modernizace a rekonstrukce tratí stávajících tramvajových a trolejbusových tratí s důrazem na zvýšení kvality dopravní cesty, zvyšování cestovní rychlosti a snížení negativních externalit městské drážní dopravy,
 • výstavba a rekonstrukce/modernizace technického zázemí městské drážní dopravy, tedy vozovny a měnírny, přičemž podporovány budou pouze projekty v případech, kdy bude jasně prokázána potřeba dekarbonizace
  systému veřejné dopravy v daném městě stejně jako zvýšení kapacity udržitelného dopravního módu (tramvajového nebo trolejbusového systému) v daném městě.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena, výše podpory z FS na jeden projekt však nesmí přesáhnout maximální limity na nové (125 417 748 Kč) a modernizované (476 587 443Kč) tramvajové tratě.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • 85,00 % z FS – nové tramvajové tratě,
  • 80,75 % z FS – modernizované tramvajové tratě.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 30. 06. 2029.
 • Nejzazší termín pro předložení žádosti do ISKP21+ je současně i konečným datem platnosti vyjádření Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace, nejpozději však do 30. 6. 2024, 24:00 hod.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru