Přeskočit na obsah

Město Olomouc — Kultura

Dotace na podporu rozšiřování nabídky kulturních akcí a celoroční činnosti kulturních organizací ve městě Olomouci, podpora vydávání periodických a neperiodických publikací a zvyšování kvality života ve městě Olomouci.

Příjem žádostí:

  • Žádosti se podávají v termínu od 3. 12. 2018  do vyčerpání částky určené na individuální dotace.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci může být právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty. Forma právní osobnosti není pro poskytnutí dotace podstatná.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora pořádání kulturních akcí.
  • Podpora provozu a celoroční činnosti kulturních organizací ve městě Olomouci.
  • Podpora vydávání periodických a neperiodických publikací.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 11 935 000 Kč.
  • Maximální výše dotace není omezena.
  • Minimální spoluúčast žadatele 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifikace a omezení:

  • Jedná se o podporu akcí probíhajících v kulturních zařízeních nebo venkovních prostorách městské památkové rezervace, přilehlých parcích nebo v okolních městských částech v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 přispívajících k rozšíření a obohacení kulturního a společenského života ve městě.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru