Přeskočit na obsah

Město Olomouc – Kulturní akce a akce na podporu cestovního ruchu

Dotace na podporu kulturních aktivit v oblasti hudby, divadla, filmu, výtvarného umění, kulturních a kreativních průmyslů a dalších, které nemají charakter celoroční činnosti. Přispívá k udržení a rozvoji kulturních tradic, má kulturně vzdělávací aspekt.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 1. 2023 do 31. 10. 2023 nebo do vyčerpání určené částky.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci může být právnická osoba a fyzická osoba (podnikající i nepodnikající) působící v oblasti kultury.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora kulturního a společenského života ve městě, zachování, rozvoj a udržitelnost rozmanité kulturní nabídky ve městě Olomouci, oživování veřejného prostoru pro obyvatele i návštěvníky města, podpora kulturní diverzity a budování kulturní identity ve spojení s městem, obohacování kulturního dění v Olomouci za účelem prohlubování vztahu občanů k místu, kde žijí, zvyšování dostupnosti kulturních akcí pro širokou veřejnost, návštěvníky města, přiznání velkého lokálního a nadregionálního významu kulturní akce či akce cestovního ruchu.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na daný program pro příslušný rozpočtový rok:
  • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 2 500 000 Kč .
  • Maximální výše dotace může činit maximálně 300 000 Kč.
  • Minimální spoluúčast žadatele je 20 % z celkových uznatelných.

Specifika a omezení:

  • Jedná se o podporu akcí v kulturních zařízeních a areálech nebo ve venkovních prostorách městské památkové rezervace, v přilehlých parcích nebo v jednotlivých městských částech v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, přispívajících k rozšíření a obohacení kulturního a společenského života ve městě.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru