Přeskočit na obsah

Město Olomouc — Mikrogranty

Dotace na podporu rozvoje nových kulturních aktivit, podpora mladých talentů, rozvoj rozmanité kulturní nabídky na území Města Olomouce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. 11. 2019 celoročně.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci může být právnická osoba a fyzická osoba (podnikající i nepodnikající) působící v oblasti kultury.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora kulturních a uměleckých aktivit menšího rozsahu, realizovaných na území Města Olomouce,
 • podpora rozvoje nových kulturních aktivit, podpora mladých talentů, rozvoj rozmanité kulturní nabídky,
 • start a rozvoj nových aktivit talentovaných kulturních aktérů, umělců a skupin, podpora kulturních aktivit, které nejsou finančně či organizačně náročné, ale mají potenciál, obohatit kulturní a umělecké dění v Olomouci o nové impulzy.
 • Mikrogranty jsou zaměřeny na podporu zachování, rozvoje a udržitelnosti rozmanité kulturní nabídky města Olomouce prostřednictvím kulturních a uměleckých aktivit menšího rozsahu a mladých talentů. Dále jsou určeny na podporu významných výročí a oslav, které se v daný rok budou konat (např. 20 let zapsání Sloupu Nejsvětější Trojice na seznam památek UNESCO, 400 let od mučednické smrti Jana Sarkandera, 100 let od narození Jana Pavla II. apod.). Jedná se o podporu akcí, probíhajících v kulturních zařízeních nebo ve venkovních prostorách městské památkové rezervace, přilehlých parcích nebo v jednotlivých městských částech v období od 1.1.2020 do 31.12.2020, přispívajících k rozšíření a obohacení kulturního a společenského života ve městě.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na daný program pro příslušný rozpočtový rok:
 • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 200 000 Kč.
 • Maximální výše dotace může činit maximálně 20 000 Kč.
 • V tomto dotačním programu není vyžadována finanční spoluúčast žadatele na celkových nákladech projektu. Dotaci tak lze použít na pokrytí 100 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Zájemci z řad žadatelů o dotaci v oblasti kultury pro daný rok jsou zváni na veřejný seminář pro žadatele pro aktuálně vyhlášené výzvy, který se bude konat dne 24.10.2019 od 15:00 ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru