Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Olomouc – Ochrana obyvatel

runner-888016__340
Share Button

Dotace na podporu činnosti složek integrovaného záchranného systému, preventivně výchovné programy a akce složek integrovaného záchranného systému mohou získat právnické nebo fyzické osoby, které realizují veřejně prospěšné činnosti a projekty.

Příjem žádostí:

  • Žádosti se podávají v termínu od 16. 12. 2019 do 31. 10. 2020 (nebo do vyčerpání finančních prostředků).

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci může být právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty.

Typy podporovaných projektů:

  • Dotace na podporu činnosti složek integrovaného záchranného systému, preventivně výchovné programy a akce složek integrovaného záchranného systému.
  • Dále se jedná o pořízení, údržbu, modernizaci, renovaci a rozvoj technických prostředků, jednorázové akce určené pro děti a mládež tématicky zaměřené v oblasti podpory (např. dětské tábory, soustředění, výměnné pobyty, vystoupení, soutěže a veřejné akce).
  • Oblastí podpory je také vydávání periodických i neperiodických publikací a další formy specifických činností zaměřených na veřejnost v oblasti podpory v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 800 000 Kč.
  • Maximální výše dotace může činit 180 000 Kč.
  • Minimální spoluúčast žadatele 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazeny splatné závazky ke statutárnímu městu Olomouc, jeho příspěvkovým organizacím a jím zřízeným obchodním společnostem. Za nevyrovnaný závazek se považuje také nedostatečné či ve stanoveném termínu neprovedené finanční vypořádání za předchozí období.
  • Žadatel smí žádat o dotaci na určitou aktivitu v rámci jedné dotační výzvy statutárního města Olomouc.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>