Přeskočit na obsah

Město Olomouc – Ochrana obyvatel

Dotace na podporu činnosti složek integrovaného záchranného systému, preventivně výchovné programy, pořízení, údržba, modernizace a provoz technických prostředků, akce určené pro děti, mládež a veřejnost zaměřené v oblasti podpory.

Příjem žádostí:

  • Žádosti se podávají v termínu od 2. 1. 2024 do 31. 10. 2024 (nebo do vyčerpání finančních prostředků).

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci může být právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora činnosti složek IZS, preventivně výchovné programy, pořízení, údržba, modernizace a provoz technických prostředků, akce určené pro děti, mládež a veřejnost zaměřené v oblasti podpory.
  • Cílem podpory je spolufinancování projektů v oblasti ochrany obyvatel, krizového řízení, požární ochrany a bezpečnosti obyvatel.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 800 000 Kč.
  • Maximální výše dotace může činit 180 000 Kč.
  • Minimální spoluúčast žadatele 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazeny splatné závazky ke statutárnímu městu Olomouc, jeho příspěvkovým organizacím a jím zřízeným obchodním společnostem. Za nevyrovnaný závazek se považuje také nedostatečné či ve stanoveném termínu neprovedené finanční vypořádání za předchozí období.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru