Přeskočit na obsah

Město Olomouc — Olomouc ve filmu

Dotace na podporu realizace audiovizuálních děl, které zobrazují město Olomouc, realizace audiovizuálních děl na území města Olomouce.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. 11. 2019 do 25. 11. 2019 (včetně).

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci může být právnická osoba a fyzická osoba (podnikající i nepodnikající) působící v oblasti kultury.

Typy podporovaných aktivit:

  • Zatraktivnění a využití potenciálu Olomouce pro rozvoj audiovize, budování značky Olomouce jako města přátelského k filmové tvorbě, prezentace a propagace města Olomouce prostřednictvím audiovizuálních děl, motivace filmařů k využití území Olomouce pro natáčení audiovizuálních děl, podpora filmového turizmu, podpora místní ekonomiky, podpora filmových štábů v souladu s cíli Olomouckého kraje, zhodnocení mimořádného potenciálu rozvoje mladých talentů působících v regionu.
  • Dotace v podprogramu Olomouc ve filmu může být poskytnuta na realizaci natáčení audiovizuálního díla na území města Olomouce. Audiovizuálním dílem se rozumí i televizní dílo či multimediální program s podstatným vstupem audiovizuální složky. Z dotačního programu je možné čerpat prostředky na přípravu produkce a samotnou produkci audiovizuálních děl. Jedná se audiovizuální díla realizované (alespoň z části) v období od 1.1.2020 do 31.12.2020.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na daný program pro příslušný rozpočtový rok:
  • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 1 000 000 Kč.
  • Maximální výše dotace může činit maximálně 1 000 000 Kč.
  • Minimální spoluúčast žadatele je 50 % z celkových uznatelných.

Specifika a omezení:

  • Zájemci z řad žadatelů o dotaci v oblasti kultury pro daný rok jsou zváni na veřejný seminář pro žadatele pro aktuálně vyhlášené výzvy, který se bude konat dne 24. 10. 2019 od 15:00 ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru