Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Olomouc – Označení provozoven v MPR Olomouc a jejím ochranném pásmu

olomouc-1670734_960_720
Share Button

Dotace na podporu realizace nových označení provozoven a úprav stávajících označení provozoven v městské památkové rezervaci Olomouc a jejím ochranném pásmu v souladu s metodikou vydanou městem „Označení provozoven a reklama v městské památkové rezervaci a jejím ochranném pásmu“.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 8. 2022.

Příjemci podpory:

  • Právnické a fyzické osoby – vlastník nebo provozovatel příslušné provozovny nebo vlastník nemovitosti, ve které příslušná provozovna sídlí.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora realizace nových označení provozoven a úprav stávajících označení provozoven v městské památkové rezervaci Olomouc a jejím ochranném pásmu v souladu s metodikou vydanou městem „Označení provozoven a reklama v městské památkové rezervaci a jejím ochranném pásmu“.
  • Podpora kultivace veřejných prostranství centra města Olomouce.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace je 15 000 Kč/na 1 provozovnu, v případě více provozoven na úrovní přízemí v jedné nemovitosti lze částku násobit počtem provozoven (max. 3 provozovny), pro které je realizováno označení v souladu s metodikou.
  • Minimální spoluúčast žadatele je 50% z celkových uznatelných nákladů projektu, uznatelné náklady jsou náklady na zpracování grafického návrhu a realizaci komplexního řešení označení provozovny v městské památkové rezervaci Olomouc nebo jejím ochranném pásmu v souladu s metodikou vydanou městem, konkrétně se jedná o v metodice popsané výstrče a vývěsní štíty, firemní štíty a nápisy, vitríny a nabídkové tabule, polepy oken, dveří a výkladců, ve fázi zpracování grafického návrhu je vhodné záměr konzultovat s odborem strategie a řízení útvarem hlavního architekta z hlediska souladu s metodikou.

Specifika a omezení:

  • Žádost je možné podat na 1 provozovnu pouze 1 x ročně pokud nedojde ke změně nájemce nebo sortimentu s nutností změnit označení provozovny.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>