Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Město Olomouc – Podpora aktivit realizovaných vysokými školami

shutterstock_154220933.jpg
Share Button

Program je zaměřen na podporu neinvestičního charakteru a investičního nestavebního charakteru (nákup materiálu, nákup vybavení, náklady související s realizací akce).

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají v termínu od 16. 12. 2019 do 10. 1. 2020 (včetně).

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci může být právnická nebo fyzická osoba, která provozuje VŠ. Forma právní subjektivity není pro poskytnutí dotace podstatná.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora neinvestičního charakteru a investičního nestavebního charakteru (provozní výdaje, nákup materiálu, nákup vybavení, drobné opravy).
  • a) podpora aktivit pro studenty vysokých škol a středních škol na území statutárního města Olomouce,
  • b) podpora publikační činnosti, podpora vydávání periodických a neperiodických publikací,
  • c) podpora kulturních aktivit, festivalů, výstav,
  • d) podpora a rozšíření průběžně a dlouhodobě realizovaných aktivit v oblasti cestovního ruchu na území města Olomouce, podpora nových projektů podporující rozvoj cestovního ruchu,
  • e) podpora aktivit souvisejících s aktivitami v oblastech sociálních, poradenských, aktivizačních, které nejsou sociální službou dle zák. 108/20116 Sb. O sociálních službách,
  • f) podpora sportovních aktivit.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 1 200 000 Kč.
 • Maximální výše dotace může činit 100 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast žadatele 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifikace a omezení:

 • Dotace je vždy poskytována v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>