Přeskočit na obsah

Město Olomouc — Podpora společensko — prospěšných projektů

Dotace na podporu společensko-prospěšných projektů pro zlepšování kvality života a zdravotní péče, seberealizaci a vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním omezením.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 2. 2022 nejpozději však do 31. 10. 2022.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace.
 • Právnické osoby.
 • Fyzické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora společensko-prospěšných projektů pro zlepšování kvality života a zdravotní péče, seberealizaci a vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním omezením.
 • Jedná se např. o podporu pořízení technických zdravotnických pomůcek (lékařských přístrojů) sloužících případně i širšímu okruhu osob v rámci zdravotnických zařízení na území města Olomouce, popř. kompenzačních pomůcek osobě, která si je nemůže pořídit z jiných zdrojů, popř. vlastním přičiněním.
 • Jedná se o dotaci neinvestičního charakteru.
 • Podpora projektu významného pro oblast zdravotnictví sloužící širšímu okruhu osob v Olomouci, popř. podpora znevýhodněné osoby (zejména zdravotně) žijící trvale na území města Olomouce. Lze podpořit pouze ty projekty, které pro svou mimořádnost nemohou být podpořeny z jiných dotačních programů statutárního města Olomouce, a jde o projekty nekomerčního charakteru.

Forma a výše podpory:

 • Minimální a maximální výše dotace na projekt v Kč a spoluúčast žadatele: 
  • Minimální výše dotace je 10 000 Kč.
  • Maximální výše dotace může činit 300 000 Kč.
  • Minimální spoluúčast žadatele při žádosti do 50 000 Kč není požadována.
  • Minimální spoluúčast žadatele je při žádosti nad 50 000Kč z celkových uznatelných nákladů 20 %. Dotaci tak lze použít maximálně do výše 80 % celkových uznatelných nákladů projektu

Specifika a omezení:

 • Lze podpořit pouze ty projekty, které pro svou mimořádnost nemohou být podpořeny z jiných dotačních programů statutárního města Olomouce, a jde o projekty nekomerčního charakteru.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru