Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Olomouc – Podpora výchovně vzdělávacích aktivit pro děti a žáky MŠ a ZŠ

shutterstock_156832877.jpg
Share Button

Dotace na podporu rozšiřování nabídky vzdělávání pro olomoucké děti a žáky MŠ a ZŠ.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí potrvá od 13. 12. 2021 do 10. 1. 2022 (včetně).

Příjemci podpory:

Typy podporovaných projektů:

 • a) Vzdělávání pro děti a žáky olomouckých MŠ a ZŠ.
 • b) Pořádání a účast dětí a žáků olomouckých MŠ a ZŠ ve vědomostních, sportovních, uměleckých a dalších soutěžích.
 • c) Rozvíjení kompetencí dětí a žáků olomouckých MŠ a ZŠ d) rozvíjení polytechnických dovedností dětí a žáků olomouckých MŠ a ZŠ.
 • e) Nabídka zážitkových programů pro děti a žáky olomouckých MŠ a ZŠ.
 • f) Pořádání aktivit v oblasti primární prevence pro děti a žáky olomouckých MŠ a ZŠ.
 • g) Zvyšování odborné přípravy a vzdělávání pedagogů.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 300 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jednu akci/činnost činí 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace může činit  50 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast žadatele 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči státnímu rozpočtu včetně správy sociálního zabezpečení, státním fondům, zdravotním pojišťovnám a vůči statutárnímu městu Olomouci, jeho příspěvkovým organizacím a jím zřízeným obchodním společnostem. Za nevyrovnaný závazek se považuje také nedostatečné či ve stanoveném termínu neprovedené finanční vypořádání za předchozí období.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>