Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Město Olomouc – Podpora výchovně vzdělávacích aktivit pro děti a žáky MŠ a ZŠ

shutterstock_156832877.jpg
Share Button

Dotace na podporu rozšiřování nabídky vzdělávání pro děti a žáky MŠ a ZŠ.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí potrvá od 16. 12. 2019 do 10. 1. 2020 (včetně).

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci může být právnická nebo fyzická osoba, která realizuje vzdělávací činnosti a projekty zaměřené na děti a žáky MŠ a ZŠ na území města Olomouce. Forma právní subjektivity není pro poskytnutí dotace podstatná.

Typy podporovaných projektů:

 • Program je zaměřen na podporu organizací, které nabízí vzdělávání pro olomoucké děti a žáky MŠ a ZŠ v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
  • a) vzdělávání pro děti a žáky olomouckých MŠ a ZŠ,
  • b) pořádání a účast dětí a žáků olomouckých MŠ a ZŠ ve vědomostních, sportovních, uměleckých a dalších soutěžích,
  • c) rozvíjení kompetencí dětí a žáků olomouckých MŠ a ZŠ d) rozvíjení polytechnických dovedností dětí a žáků olomouckých MŠ a ZŠ,
  • e) nabídka zážitkových programů pro děti a žáky olomouckých MŠ a ZŠ.
  • f) pořádání aktivit v oblasti primární prevence pro děti a žáky olomouckých MŠ a ZŠ.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 800 000 Kč.
 • Maximální výše dotace může činit  50 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast žadatele 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazeny splatné závazky, ani jiné nedoplatky vůči státnímu rozpočtu, včetně správy sociálního zabezpečení, státním fondům, zdravotním pojišťovnám a vůči SMOl, jeho příspěvkovým organizacím a jím zřízeným obchodním společnostem. Za nevyrovnaný závazek se považuje také ve stanoveném termínu neprovedené finanční vypořádání za předchozí období.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>