Přeskočit na obsah

Město Olomouc – Podpora výchovně vzdělávacích aktivit pro děti a žáky MŠ a ZŠ

Dotace na podporu rozšiřování nabídky vzdělávání pro olomoucké děti a žáky MŠ a ZŠ.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí potrvá od 18. 12. 2023 do 12. 1. 2024 (včetně).

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci může být nestátní nezisková organizace, právnické a fyzické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • a) Vzdělávání pro děti a žáky olomouckých MŠ a ZŠ.
 • b) Pořádání a účast dětí a žáků olomouckých MŠ a ZŠ ve vědomostních, sportovních, uměleckých a dalších soutěžích.
 • c) Rozvíjení kompetencí dětí a žáků olomouckých MŠ a ZŠ d) rozvíjení polytechnických dovedností dětí a žáků olomouckých MŠ a ZŠ.
 • e) Nabídka zážitkových programů pro děti a žáky olomouckých MŠ a ZŠ.
 • f) Pořádání aktivit v oblasti primární prevence pro děti a žáky olomouckých MŠ a ZŠ.
 • g) Zvyšování odborné přípravy a vzdělávání pedagogů.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 800 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jednu akci/činnost činí 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace může činit  50 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast žadatele 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči státnímu rozpočtu včetně správy sociálního zabezpečení, státním fondům, zdravotním pojišťovnám a vůči statutárnímu městu Olomouci, jeho příspěvkovým organizacím a jím zřízeným obchodním společnostem. Za nevyrovnaný závazek se považuje také nedostatečné či ve stanoveném termínu neprovedené finanční vypořádání za předchozí období.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru