Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Město Olomouc – Prevence kriminality

146674327_0e14f1535b_z
Share Button

Dotace na podporu aktivit v oblastech situační prevence, sociální prevence a prevence uskutečňované formou vzdělávacích a poradenských činností realizovaných na území města Olomouce.

Příjem žádostí:

  • Příjem žádostí trvá od 6. 12. 2019 do 6. 1. 2020 (včetně).

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci může být právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty.

Typy podporovaných projektů:

  • Zmírňování výskytu a dopadů všech forem protiprávního jednání a sociálně nežádoucích jevů za účelem zajištění bezpečí občanů města.
  • Dotace je určena na financování uznatelných nákladů příjemce přímo souvisejících s aktivitami v oblastech sociální prevence, situační prevence a prevence uskutečňované formou vzdělávacích a poradenských činností včetně osvěty.
  • Aktivity  jsou v souladu s Koncepcí prevence kriminality města Olomouce na období let 2016 – 2020.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaná alokovaná částka  je 3 000 000 Kč.
  • Maximální výše dotace může činit 400 000 Kč, v případech projektů situační prevence 500 000 Kč.
  • Žadatel je povinen zajistit min. 20% z celkových uznatelných nákladů projektu z jiných zdrojů než dotace SMOl.

Specifika a omezení:

  • Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazeny splatné závazky ke statutárnímu městu Olomouc, jeho příspěvkovým organizacím a jím zřízeným obchodním společnostem. Za nevyrovnaný závazek se považuje také nedostatečné či ve stanoveném termínu neprovedené finanční vypořádání za předchozí období.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>