Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Olomouc – Prevence kriminality

146674327_0e14f1535b_z
Share Button

Dotace na podporu aktivit v oblastech sociální prevence, situační prevence a prevence uskutečňované formou vzdělávacích a poradenských činností včetně osvěty, které nejsou sociální službou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Příjem žádostí:

  • Příjem žádostí trvá od 8. 12. 2021 do 7. 1. 2022.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci může být právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty.

Typy podporovaných projektů:

  • Zmírňování výskytu a dopadů všech forem protiprávního jednání a sociálně nežádoucích jevů za účelem zajištění bezpečí občanů města.
  • Dotace je určena na financování uznatelných nákladů příjemce přímo souvisejících s aktivitami v oblastech sociální prevence, situační prevence a prevence uskutečňované formou vzdělávacích a poradenských činností včetně osvěty, které nejsou sociální službou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaná alokovaná částka  je 2 500 000 Kč.
  • Maximální výše dotace může činit 400 000 Kč, v případech projektů situační prevence 500 000 Kč.
  • Minimální spoluúčast žadatele je 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazeny splatné závazky ke statutárnímu městu Olomouc, jeho příspěvkovým organizacím a jím zřízeným obchodním společnostem. Za nevyrovnaný závazek se považuje také nedostatečné či ve stanoveném termínu neprovedené finanční vypořádání za předchozí období.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>