Přeskočit na obsah

Město Olomouc — Průvodcovské služby

Důvodem podpory je zájem statutárního města Olomouce o rozvoj nabídky ve službách v oblasti cestovního ruchu. Cílem podpory je představit a seznámit co nejvíce zájemcům kulturní a historické hodnoty církevních objektů, kde se služba provádí.

Příjem žádostí:

  • Žádosti se podávají v termínu od 2. 1. 2023 do 20. 1. 2023 nebo do vyčerpání finanční částky určené na dotace v této oblasti

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci mohou být právnické nebo fyzické osoby.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora průvodcovských služeb v objektech, zařízeních a nemovitých památkách na území města Olomouce. Důvodem podpory je zájem statutárního města Olomouce o rozvoj nabídky ve službách v oblasti cestovního ruchu.
  • Cílem podpory je představit a seznámit zájemce s kulturními, společenskými a historickými fakty významných památek a dalších objektů na území města Olomouce, kde se služba probíhá.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 300 000 Kč. 
  • Maximální výše dotace může činit maximálně 80 000 Kč.
  • Minimální spoluúčast žadatele musí činit 10 % z uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazeny splatné závazky ke statutárnímu městu Olomouc, jeho příspěvkovým organizacím a jím zřízeným obchodním společnostem. Za nevyrovnaný závazek se považuje také nedostatečné či ve stanoveném termínu neprovedené finanční vypořádání za předchozí období.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru